מתמטיקה
תיכון אוסטרובסקי

ניתן ללמוד מתמטיקה בשלוש רמות שונות: 3 יחידות לימוד, 4 יחידות לימוד ו- 5 יחידות לימוד.

רמת 3 יחידות לימוד - היא הרמה המחייבת קבלת תעודת בגרות. בחינת הבגרות ברמה זו מחולקת לשלושה חלקים - חלק ראשון: שאלון פנימי המהווה 25% מציון הבגרות. התלמידים ייבחנו בשאלון הפנימי בסוף כיתה י'. חלק שני: שאלון חיצוני המהווה 35% מציון הבגרות. חלק שלישי: שאלון חיצוני המהווה 40% מציון הבגרות.

רמת 4 יחידות לימוד - רמה מוגברת במתמטיקה המתאימה לתלמידים הלומדים מדעי הטבע ומדעי החיים. בחינת הבגרות ברמה זו מחולקת לשני חלקים - חלק ראשון: שאלון חיצוני המהווה 65% מציון הבגרות. התלמידים ייבחנו בחלק הראשון בסוף כיתה י"א. חלק שני: שאלון חיצוני המהווה 35% מציון הבגרות. התלמידים ייבחנו בחלק השני בסוף כיתה י"ב.

רמת 5 יחידות לימוד - הרמה הגבוהה ביותר ללימודי מתמטיקה בתיכון. רמה זו מיועדת לתלמידים מוכשרים במתמטיקה שאוהבים את המקצוע ומוכנים להשקיע בו. בחינת הבגרות ברמה זו מחולקת לשני חלקים - חלק ראשון: שאלון חיצוני המהווה 60% מציון הבגרות. התלמידים ייבחנו בחלק הראשון בסוף כיתה י"א. חלק שני: שאלון חיצוני המהווה 40% מציון הבגרות. התלמידים ייבחנו בחלק השני בסוף כיתה י"ב.